• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

צמחי מרפא

רפואת הצמחים הסינית מהווה חלק מרכזי וחשוב במערכת הרפואה הסינית המסורתית, אשר מקורותיה מתועדים כבר 2500 שנים ומהווה חלק משמעותי מממסד הרפואה הציבורית בסין. כיום רפואת צמחים סינית מסורתית ניתנת בכ-1700 בתי חולים ברחבי סין ומיליונים רבים של מטפלים מסייעים לבריאותם של מאות מיליוני מטופלים בעזרת צמחים.

פורמולת צמחים הנה מרשם המורכב ממספר צמחים, שהשילוב ביניהם יוצר אפקט
טיפולי משמעותי. כמו בסין, גם בתוך הפורמולה, ישנה היררכיה עם "מעמדות": קיסר, שר, עוזר ומשרת. המעמדות מבטאים את חשיבות הצמח בתוך הפורמולה ואת התפקיד שלו בשילוב הצמחים.
לצמחי המרפא יש פעילות רחבת טווח לצד מיעוט תופעות לוואי.

במהלך הטיפול אני מציעה את שירותי ברקיחת פורמולה מותאמת אישית למטופלות/ים ולצריכהן/ם, ובהזמנתה מחברות צמחי מרפא מוכרות בארץ.

IMG_20181103_105917
IMG_20181110_110544
IMG_20181110_110535
IMG_20181103_105923